menu
PANEL ORG. KONTAKT REJESTRACJA MIEJSCE KOMITET NAUKOWY PROGRAM
UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona.

Program

ikona PDF program Fourm w formacie PDF (2017-05-08)
09.00-09.05
Otwarcie konferencji:
Prof. Roman Lorenc, Prof. Andrzej Więcek
09.05-10.05
Przy stole laboratoryjnym
(przewodniczenie sesji: Prof. Roman Lorenc, Prof. Bogdan Solnica
a. Przydatność kliniczna markerów obrotu kostnego w diagnostyce i leczeniu osteoporozy w roku 2017
Prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
b. Badania laboratoryjne w osteoporozach wtórnych - nowości
Prof. Bogdan Solnica
c. Nowe zastosowanie badania DEXA (VFA, TBS)
Prof. Edward Czerwiński
d. Dyskusja
10.05-10.25
Wykład plenarny: Co nowego w patofizjologii kości?
Prof. Roman Lorenc
10.25-11-25
Przy łóżku chorego I
(Przewodniczący sesji: Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, Dr hab. Teresa Nieszporek)
a. Choroba nowotworowa a kości
Dr hab. Grzegorz Piecha
b. Złamania kości w przewlekłej chorobie nerek
Prof. Andrzej Więcek
c. Choroby reumatoidalne a kości
Prof. Piotr Głuszko
d. Dyskusja
11.25-11.45
PRZERWA
11.45-13.15
Przy łóżku chorego II
(Przewodniczący sesji: Prof. Piotr Głuszko, Prof. Edward Franek)
a. Osteoporoza posterydowa
Dr hab. Teresa Nieszporek
b. Zaburzenia hormonalne – gdzie najczęściej współistnieją złamania kości
Dr Agnieszka Żak-Gołąb
c. Złamania kości u chorych na cukrzycę
Prof. Edward Franek
d. Choroby gastroenterologiczne a złamania kości
Dr hab. Joanna Musialik
e. Polipragmazja a osteoporoza: co pomaga, a co szkodzi?
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
13.15-14.00
OBIAD i dyskusja przy plakatach
14.00-15.00
Sesja sponsorowana (AMGEN) - Od zaleceń do leczenia pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną
Prof. Edward Franek, Prof. Roman Lorenc
Wprowadzenie
Prof. Roman Lorenc
Zalecenia interdyscyplinarne - update 2017
Prof. Piotr Głuszko
Jak długo i bezpiecznie leczyć osteoporozę pomenopauzalną
Prof. Ewa Sewerynek
Przypadek kliniczny pacjentki z osteoporozą i licznymi chorobami towarzyszącymi
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Podsumowanie sesji
Prof. Edward Franek
15.00-16.00
Dyskusja przy okrągłym stole: Aktualna sytuacja dotycząca diagnostyki i leczenia osteoporozy.
Tezy: Polski próg interwencyjny, objawy niepożądane, suplementy diety.
Moderatorzy: Prof. Edward Czerwiński, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Uczestnicy: Prof. Edward Franek , Prof. Piotr Głuszko , Dr hab. Teresa Nieszporek, Dr hab. Joanna Musialik, Prof. Roman Lorenc, Prof. Bogdan Solnica, Prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Dr Agnieszka Żak-Gołąb
16.00-16.10
Zakończenie konferencji: Prof. Roman Lorenc, Prof. Edward Franek

Komitet Naukowy

  • Prof. Edward Franek
  • Prof. Roman Lorenc
  • Dr hab. Teresa Nieszporek
  • Prof. Andrzej Więcek

Miejsce

MIEJSCE OBRAD
sala Restauracji Cristallo
ul. Dworcowa 5
Katowice

Formularz rejestracyjny

load

Kontakt

SEKRETARIAT FORUM
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24
40-027 Katowice
Tel. +32 259 12 00 wew. 401
Tel./Fax. + 32 255 37 26
e-mail: awiecek@sum.edu.pl

BIURO OBSŁUGI
Polnet Sp. z o.o.
ul. Francuska 23
40-027 Katowice
NIP: 954-21-99-907
Regon: 273805634
Tel. + 32 608 29 65

data aktualizacji: 2017-05-08
Biuro Obsługi
Polnet Sp. z o.o.
40-027 Katowice, ul. Francuska 23
Tel. + 32 608 29 65